play

pause

drag

click

21. března 2023

paul + paul GmbH – Klimaticky neutrální společnost

preloader image News_Klimaschutz

paul + paul GmbH ve spolupráci s ClimatePartner vypočítala svou uhlíkovou stopu: Corporate Carbon Footprint (CCF). CCF je součet CO₂ emisí, které společnost vyprodukovala v určeném časovém období v rámci definovaných systémových hranic. Výpočet byl proveden v souladu s pokyny Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (GHG Protocol).

CCF – základ pro ochranu klimatu

Vypočítejte, snižte, vyrovnávejte – to je klíčové pro ochranu klimatu v souladu s Pařížskou dohodou.
Základem pro konkrétní akce v ochraně klimatu je tedy výpočet: Kdo zná uhlíkovou stopu, ví, kde vznikají emise CO₂ a jak vysoké jsou. U paul + paul GmbH jsou produkované emise kompenzovány a naše společnost je tímto způsobem klimaticky neutrální.

Zároveň uhlíková stopa umožňuje rozpoznat potenciály pro snížení a prevenci, stanovit cíle snížení a vyvinout a implementovat příslušná opatření. V následujících letech lze na základě zprávy ověřit, zda byly dosaženy stanovené cíle, v jakých oblastech byly dosaženy pokroky a kde by měly být emise ještě více sníženy.

Co je myšleno klimaticky neutrální společností?

Klimaticky neutrální jsou společnosti, procesy a produkty, jejichž emise CO2 byly vypočítány a kompenzovány podporou mezinárodně uznávaných projektů ochrany klimatu. Kompenzace emisí CO2 je vedle prevence a snižování důležitým krokem v komplexní ochraně klimatu. Skleníkové plyny, jako je CO2, se v atmosféře rozloží rovnoměrně, koncentrace skleníkových plynů je tedy na celém světě přibližně stejná. Proto je pro globální koncentraci skleníkových plynů a skleníkový efekt irelevantní, kde na světě vznikají nebo se snižují emise. Emise, které nelze lokálně eliminovat, lze proto kompenzovat projekty ochrany klimatu na jiném místě.

paul + paul GmbH podporuje klimatický projekt: Čistá pitná voda v Kono, Sierra Leone

Náš projekt ochrany klimatu podporuje komunity v regionu Kono při znovuuvádění do provozu 57 studní. Ve spolupráci s místním obyvatelstvem jsou opravovány poškozené vrty a pravidelně se na ně dohlíží, což zajišťuje místní zásobování pitnou vodou. Díky dostupnosti čisté pitné vody není třeba vařit vodu a ročně se tak ušetří průměrně 10 000 tun emisí CO2.